Polityka Jakości

Celem firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie wszelkiego rodzaju uszczelnień oraz wyrobów przemysłowych, które spełniają ich wymagania i oczekiwania.

Polityka jakości obejmuje:

– Stosowanie wymagań prawnych w ramach prowadzonej dzialalności.

– Wdrażanie i utrzymywanie polityki jakości na wszystkich szczeblach organizacyjnych w firmie.

– Rozpoznawanie obecnych i przyszłych potrzeb i oczekiwań klientów przez nieustanną obserwację i badanie rynku.

– Odpowiedzialność każdego pracownika za jakość pracy na swoim stanowisku pracy.

– Uzyskiwanie i utrwalanie satysfakcji klientów przejawiające się w przyszłości ponownymi zakupami.

– Oferowanie wyrobów o wysokiej jakości, po atrakcyjnych cenach.

– Oferowanie wyrobów, produkowanych przez sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców.

– Stosowanie elementów systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

– Doskonalenie systemu zarządzania jakością.